opening

a good start

posted on 21 Mar 2008 22:39 by pretty-little-things

ผ่านการสร้างblogมาบ้าง ไม่มาก แต่ก็เชื่อว่าไม่น้อย

เริ่มต้นใหม่คราวนี้ อยากให้blogนี้เป็นที่รวม สิ่งละอันพันละน้อย (pretty little things) ที่ทำให้รวมขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนนึงได้

เรื่องราวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปในทุกวัน-- เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผ่านพ้นเข้ามาในแต่ละวัน ประเด็นเล็กๆที่รอวันจะจุดประกายให้เป็นissueใหญ่ๆ อยากให้มารวมอยู่ที่นี่ เป็นsourceของแรงบันดาลใจใหม่ๆในชีวิตต่อไป...

 

edit @ 23 Mar 2008 01:45:53 by pretty_little_things